Повернення тимчасово вилученого майна під час досудового розслідування. Практичні аспекти та особливості

В ході реалізації стратегії захисту під час досудового розслідування дуже важливе значення набуває робота адвоката, пов’язана з поверненням підзахисному тимчасово вилученого майна та  звільненням  такого майна   з під арешту. Варто пам’ятати, що вилучене майно у розумінні органів, що здійснюють досудове розслідування є джерелом отримання доказів,  особливо, коли мова де про вилучення комп’ютерної техніки, телефонів та … Подробнее

Судова реформа в Україні як практичний крок імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, з іншої сторони, є одним найважливіших міжнародних договорів за часів незалежності України. Очевидно, що угода, яка охоплює цілі пласти економічних, соціальних та   політичних сфер життя між країнами-учасницями, не може детально регламентувати всі аспекти таких правовідносин, а відтак, конкретизація норм Угоди починає втілюватися в ході … Подробнее

Вручення нерезиденту судових повісток та інших процесуальних документів

Все більше вітчизняних суб’єктів господарювання вступають у правовідносини з іноземними контрагентами. Поряд з цим, така безумовно позитивна тенденція пов’язана з певними складностями при виникненні потреби у судовому захисті порушених прав. Розглянемо одну з них – вручення нерезиденту судових повісток та інших процесуальних документів на прикладі підприємства з Кіпру. Відповідно до ст.123 ГПК України, іноземні суб’єкти … Подробнее

Право особи на судовий захист в умовах недосконалості певних процесуальних інструментів адміністративного судочинства

Характеризуючи право особи на судовий захист, неможливо оминути увагою ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року. Відповідно до норми вказаної статті  кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та … Подробнее

Перейти к верхней панели