Вручення нерезиденту судових повісток та інших процесуальних документів

Все більше вітчизняних суб’єктів господарювання вступають у правовідносини з іноземними контрагентами. Поряд з цим, така безумовно позитивна тенденція пов’язана з певними складностями при виникненні потреби у судовому захисті порушених прав. Розглянемо одну з них – вручення нерезиденту судових повісток та інших процесуальних документів на прикладі підприємства з Кіпру. Відповідно до ст.123 ГПК України, іноземні суб’єкти … Подробнее

Право особи на судовий захист в умовах недосконалості певних процесуальних інструментів адміністративного судочинства

Характеризуючи право особи на судовий захист, неможливо оминути увагою ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 04.11.1950 року. Відповідно до норми вказаної статті  кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та … Подробнее

Перейти к верхней панели